Větroně

Větroně

VOSÍ LIGA

VOSA II

Stavebnici modelu VOSA II můžete nově zakoupit na našem e-shopu ZDE. Jedná se o model, který odpovídá soutěžním pravidlům Vosí ligy. Nabízíme jak stavebnici volného kluzáku, tak i RC verze ZDE, kde je hlavice připravená pro uložení RC vybavení.

RC Vosa

Historie modelu VOSA:

Vosa s křídlem do "V" byla publikována vydavatelstvím Naše vojsko 2x. Druhé vydání se liší od prvního znakem Svazarmu z roku 1953. Již tehdy byl model doporučován, podle tehdejších osnov, pro modelářské kroužky. Dle dosud dochovaných a ověřených materiálů existují čtyři originální plánky a typy modelu Vosa.

VOSA - plánek vydaný Svazarmem někdy v roce 1951. Rozpětí: 1.070mm, plocha křídla: 13,2 dm, lomení do V, profil NACA4/M.

VOSA II. - plánek vydal pan Vyskočil a kreslil ho pan Z. Tvrdek. Rozpětí: 985 mm, plocha křídla: 12,35 dm, lomení do U, profil CLARK-Y.

VOSA-S bez gondoly. Tuto VOSU pan Radek Čížek publikoval v IL SAMU 95 a také byl zveřejněn v ALMANACHU modelů p. Čížka. Rozpětí: 1.040 mm, plocha křídla: 12 dm, lomení do U, profil G-591.

VOSA-S s gondolou - stejně jako VOSA-S bez gondoly byla publikována panem Čížkem.

Pravidla

Pravidla zpracoval klub LMK Terezín

VOSÍ LIGA

VĚTRONĚ TYPU VOSA klasické konstrukce – bez použití kosmických stavebních prvků, rozměrů dle původní dokumentace.

 1. Definice

Model větroně, klasické celodřevěné konstrukce, řízený rádiem u nichž počet dálkově řízených prvků je omezen na 2 to je SOP a VOP.

2. Charakteristika modelu

Model musí být klasické celodřevěné konstrukce, bez použití prvků moderních technologií (uhlík, laminát, plasty a pod) Nemusí být dodrženy původní stavební materiály jako pedig, bambus, překližka, papír Kablo, ale model musí být z pouze ze dřeva a jakékoli stavebnice (VEKA, Classic model a KHMM), potah modelu může být na příklad Modelspanem, Vliesem, Mikelantou. VOP a SOP, mohou být pro úpravu na RC řízení zesíleny při dodržení původního tvaru jak VOP a SOP tak celého modelu, rozměry modelu musí být dodrženy – viz tabulka verzí modelu. Výjimkou předchozí věty jsou pouze součásti rádiového vybavení, náhonů a pohonů kormidel. Tato pravidla platí pro modely VOSA, VOSA II, VOSA S,VOSA SG (SG-gondola) jejichž autorem je Radoslav Čížek, v obou verzích to je s křídlem s vzepětím do V 
a do U a to v původní navržené velikosti. Model, který má být v soutěži použit poprvé, musí schválit Odborná komise, která schválí jeho způsobilost to je dodržení všech rozměrů dle původních výkresů zpracovaných Radoslavem Čížkem. Potřebnou dokumentaci předá pořádající. Soutěžící, který se chystá použít model, poprvé, podá žádost o schválení včas před zahájením soutěže. Odbornou komisi jmenuje pořadatel, zápis o způsobilosti se zaznamená do časoměřičské listiny soutěže, než bude soutěž zahájena.

3. Počet letů

Soutěžící má právo na 5 soutěžních letových kol. Počet letových kol jsou alespoň 3 pro jednu soutěž, celkový počet letových kol však stanoví organizátor jednotlivé soutěže před jejím zahájení.

4. Definice pokusu

Za pokus se považuje vypuštění modelu z ruky pilota nebo pomocníka.

5. Opakování letu

Je-li naměřený čas letu kratší než 10 sec.

Nebyl-li let hodnocen vinou rozhodčích má soutěžící právo na nový pokus.

6. Hodnocení

            a) Doba letu a měření času.

Maximální doba letu je 180 sec. Měří se od okamžiku uvolnění modelu od vlečného startovacího zařízení do přistání, nebo při dotyku s překážkou.

        b) Přistání

Soutěžní let je hodnocen tehdy, přistane-li model do vytyčeného kruhu pro přistání
o průměru 30 m, a započítá se tehdy, když model zůstane (zastaví se) ve vytyčeném kruhu. Ve vytyčeném kruhu musí být model svojí větší částí nepřistane-li model do vytčeného kruhu je pokos hodnocen nulou

c) Pořadí soutěžících

c1) Výsledky a pořadí se stanoví součtem bodů (1bod – 1nalétaná sekunda) ze všech započítávaných letů (tří lepších letů). Nejhorší čas se škrtá.

c2) Při shodnosti výsledku dvou nebo více soutěžících na předních místech se stanoví jejich pořadí rozlétáváním

c3) Rozlétávání musí být zahájeno co nejdříve po ukončení soutěžních letů. Při rozlétávání má soutěžící jediný pokus.

               c4) Bodování umístění - každý soutěžící bude podle konečného pořadí jednotlivých

                    kolech ligy hodnocen přiznáním bodů za umístění a to takto:

                    1. místo 30b, 2.místo 25 b, 3.místo 21 b, 4.místo 18 b, 5.místo 16b, 6. místo 15b,

                   7. místo 14 b, 8. místo13b, 9. místo 12b, 10. místo 11b – a tak dále, za každé další                     m                  umístění vždy o jeden bod méně.

                    Vítězem ligy se stane soutěžící s největším počtem bodů.

7. Počet pomocníků

Je povolen jeden pomocník. Ovládat řízení modelu však může jedině sám soutěžící.

8. Vzlet modelu

Vzlet se provádí katapultem (gumicukem), jehož celková délka v nenapjatém stavu je nejvíce 70 metrů, z toho nejvíce 20 metrů smí tvořit pružná část o průměru gumy max. 4mm, katapult může být i kratší, vzhledem velikosti letiště. Praporek nebo padák musí být tak velký, aby byl dobře viditelný. Při katapultovém vzletu musí být konec vlečného zařízení pevně ukotven v zemi. Pokud vypnutí modelu z katapultu není dobře viditelné, let není časoměřiči hodnocen. Na soutěži je možné použít jenom jeden katapult, který dodá pořadatel a všichni soutěžící vzlétají pouze z tohoto katapultu.

9.Klouzavý let

Měření klouzavého letu začíná od okamžiku uvolnění modelu od vlečného zařízení
a končí prvním dotykem modelu se zemí, nebo jinou pevnou překážkou spojenou se zemí.

10. Organizace vzletu

Vzlety probíhají podle pořadí vyhlášeného pořadatelem buď jednotlivě, nebo ve skupinách vhodně sestavených podle kmitočtu vysílačů. Pořadí je proměnné podle vzájemné dohody.  

11. Povinnosti soutěžícího

V průběhu vzletu i soutěžního letu se musí soutěžící zdržovat v blízkosti přistávacího kruhu - nejdále 20 m. Je povinen uposlechnout pokynu startéra a ihned ohlásit případné odstoupení od soutěže. Soutěžící, který vypustí model pro potřebu měřeného letu této soutěže v jakémkoliv kole, automaticky potvrzuje svůj souhlas
s úplnou znalostí a respektováním těchto pravidel. Povinností soutěžících je se včas se předem seznámit se s případnými změnami pravidel.

12. Anulování letu

Let se zapíše s nulovým výsledkem, ztratí-li model v průběhu soutěžního letu jakoukoli svoji část (kromě ztráty součásti při přistávání po dotyku se zemí), nebo přistane-li model mimo vytyčený přistávací kruh.

13. Měření času

Doba letu se měří stopkami. Naměřený čas se zaokrouhluje na celou sekundu dolů. Časoměřič je povinen vyhnout se přistávajícímu modelu a zapsat naměřené údaje
o letu a přistání.

14. Časoměřiči

Všichni účastníci soutěžního létání jsou současně jmenováni do funkce časoměřičů! Soutěžící, kteří zrovna neprovádí soutěžní let, se podílejí svojí účastí na asistenci jmenovaným časoměřičům a podřizují se jejich povelům, aby průběh soutěže byl plynulý.

 

Historický model Le Taxi VI - stavebnice

Větroň Le Taxi VI - originál postaven roku 1946

Model je připravený pro soutěžní kategorii A2 a odpovídá soutěžním pravidlům asociace historických modelů SAM73. Stavebnice získala ocenění model roku 2006.

Rozpětí: 1495 mm, délka: 910 mm

Model je možné doplnit motorem se sklopnou vrtulí. Tato alternativa je popsána i ve stavebním plánu.

Historický model La Mouette - stavebnice

Historický RC větroň La MOUETTE - konstrukce R. Čížek rok 1952

Rozpětí: 1650 mm, délka: 1090 mm

Model La Mouete získal v roce 2011 ocenění na modelářském veletrhu Model Hobby.